Anomaly (Schrodinger's Consortium #1) by Tonya KuperReality is only an illusion.
Except for those who can control it…

Worst. Birthday. Ever.

My first boyfriend dumped me—happy birthday, Josie!—my dad is who knows where, I have some weird virus that makes me want to hurl, and now my EX is licking another girl’s tonsils. Oh, and I’m officially the same age as my brother was when he died. Yeah, today is about as fun-filled as the swamps of Dagobah. But then weird things start happening…

Like I make something materialize just by thinking about it.

When hottily-hot badass Reid Wentworth shows up on a motorcycle, everything changes. Like, everything. Who I am. My family. What really happened to my brother. Existence. I am Oculi, and I have the ability to change reality with my thoughts. Now Reid, in all his hotness, is charged with guiding and protecting me as I begin learning how to bend reality. And he’s the only thing standing between me and the secret organization that wants me dead…

RO:

Realitatea este doar o iluzie.
Cu excepția celor care o pot controla...

Cea mai rea. Ziua de naștere.

Primul meu prieten ma părăsit- zi de naștere fericită, Josie!- Tata este cine știe unde, am un virus ciudat care mă face să urlu iar acum fostul meu iî linge amigdalele altei fete . Oh, și eu sunt oficial de aceeași vârstă ca și fratele meu a fost atunci când a murit. Da, azi e la fel de distractiv precum mlaștinile din Dagobah.Dar, apoi, lucrurile ciudate încep să se întâmple ...

Ca și cum aș face ceva se materializeze doar cand mă gândesc la asta.

Când șmecherul arătos Reid Wentworth apare pe o motocicletă, totul se schimbă. Cum ar fi, totul. Cine sunt. Familia mea. Ce sa întâmplat cu fratele meu. Existența. Eu sunt oculi, și am capacitatea de a schimba realitatea cu gândurile mele.Acum Reid, în toată splendoarea lui, se acupă cu protejarea
și ghidarea mea încercănd să învăț cum să îndoi realitate. Și el e singurul lucru care stă între mine și organizația secretă care mă vrea moartă ...

0 comentarii: