Firebolt (The Dragonian Series #1) by Adrienne Woods

Dragons. Right. Teenage girls don’t believe in fairy tales, and sixteen-year old Elena Watkins was no different.
Until the night a fairy tale killed her father.
Now Elena’s in a new world, and a new school. The cutest guy around may be an evil dragon, a Prince wants Elena’s heart, and a long dead sorcerer may be waking up to kill her. Oh. And the only way Elena’s going to graduate is on the back of a dragon of her own.
Teenage girls don’t believe in fairy tales. Now it’s time for Elena to believe – in herself.

RO:
Dragoni. Sigur. Adolescentele nu cred în basme, și Elena Watkins de șaisprezece ani, nu era diferită.

Până cănd într-o noapte o poveste cu zâne ia ucis tatăl.

 Acum, Elena e într-o lume nouă, și o școală nouă.cel mai drăguț băiat de acolo poate fi un dragon rău, un prinț dorește inima Elenei, și un vrăjitor de mult timp mort se poate sa trezi să o ucidă.Oh. Și singurul mod in care Elena va putea absolvi e pe spatele a unui dragon al ei.

Adolescentele nu cred în basme. Acum e timpul pentru Elena să creadă - în ea.

0 comentarii: