Through Fire & Sea (Otherselves #1) by Nicole Luiken


Mirror mirror, hear my call…

In the Fire world, seventeen-year-old Leah is the illegitimate daughter of one of the realm's most powerful lords. She's hot-blooded—able to communicate with the tempestuous volcano gods that either bless a civilization or destroy it. But then Leah discovers she's a Caller, gifted with the unique—and dangerous—ability to “call” her Otherselves in mirror worlds. And her father will do anything to use her powers for his own purposes.

In the Water world, Holly nearly drowns when she sees—and interacts with—Leah, a mirror image of herself. She’s rescued by Ryan, a boy from school with a secret he’d die to protect. Little do they know, his Otherself is the son of a powerful volcano god at war in the Fire world…and he’s about to fall.

As Leah and Holly's lives intersect, the Fire and Water worlds descend into darkness. The only way to protect the mirror worlds is to break every rule they've ever known. If they don’t, the evil seeping through the mirrors will destroy everything—and everyone—they love… 
Ro:

Oglindă, oglinjoară, ascultă-mi chemarea...


În lumea de foc, Leah în vârstă de șaptesprezece ani este fiica nelegitimă a unui dintre cei mai puternici Lorzi de pe tărâm.Ea poate să comunice cu zeii vulcanului agitat care fie pot binecuvânta o civilizație sau o pot distruge. Dar apoi Leah descoperă că este un Caller, înzestrată cu o unică și periculoasă-abilitatea de a "chema " Otherselve ei în lumile din oglindă. Și tatăl ei va face orice să-i folosescă puterile pentru propriile sale scopuri.

 În lumea de apă, Holly aproape se îneacă cand vede și interacționează cu-Leah, o imagine în oglindă a ei. E salvată de Ryan, un băiat de la școală, cu un secret pe care el ar muri ca să-l protejeze. Putin ei știu că , Otherself lui este fiul unui zeu puternic al vulcanului în război, în lumea de foc ... și el este pe cale să cadă.


Viața lui Leah și Holly se intersectează, Focul și lumile de apa coboară în întuneric. Singura modalitate de a proteja lumile din oglinda este de a încălca toate regulile pe care le-au cunoscut vreodată. Daca ei nu o fac, răul va curge prin intermediul oglinzilor și îi va distruge pe toți...

0 comentarii: