Powerless (The Hero Agenda #1) by Tera Lynn Childs, Tracy Deebs

Kenna is tired of being "normal". The only thing special about her is that she isn't special at all. Which is frustrating in a world of absolutes. Villains, like the one who killed her father, are bad. Heroes, like her mother and best friend, are good. And Kenna, unlike everyone else around her, is completely ordinary— which she hates.

She’s secretly working on an experiment that will land her a place among the Heroes, but when a Villain saves her life during a break-in at her lab, Kenna discovers there’s a whole lot of gray area when it comes to good and evil and who she can trust.. After all…not all strength comes from superpowers.
RO:

Kenna s-a săturat să fie "normală". Singurul lucru special la ea , este ca nu e specială deloc. Acest lucru este frustrant într-o lume absolută. Bandiții, ca cei care i-au ucis tatăl, sunt răi. Eroii, ca mama și cea mai bună prietenă a ei, sunt buni. Și Kenna, spre deosebire de toți ceilalți din jurul ei, e absolut normală, ceea ce ea urăște.

Ea, în secret lucrează la un experiment îi va da un loc printre Eroi, dar când un Bandit îi salvează viața în timpul unei spargeri în laboratorul ei, Kenna descoperă că este și o mare zonă gri când vine vorba de bine și rău, și în cine poate avea încredere. Până la urmă...nu toată puterea vine de la superputeri.

0 comentarii: